SFI TN

News

பெரியார் பல்கலைக்கழகச் சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும்

மாணவர்கள் உரிமையை பறிக்கும்; மக்களாட்சி மாண்புகளுக்கு எதிரான பெரியார் பல்கலைக்கழகச் சுற்றறிக்கையை திரும்பப் பெற வேண்டும்.

Read More »
Back to top button